Trang chủ > Sự Kiện > Trao Giải Đua Top Aphatest máy chủ DEVIAS

Trao Giải Đua Top Aphatest máy chủ DEVIAS

16-01-2021

ĐUA TOP THỬ NGHIỆM MÁY CHỦ DEVIAS
(Từ 13h ngày 15-01 đến 21h ngày 16-01-2021)


Phần thưởng được trao khi Sever Open Beta

# Nhân vật RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
1 TieuCuong 440 318 65104 Magic Gladiator 2021-01-16 12:50:16
2 HaTuAnh 413 400 65104 Magic Gladiator 2021-01-16 12:04:05
3 Top3 394 397 65104 Magic Gladiator 2021-01-16 12:46:43
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 150.000 Gcoin Theo chủng tộc
2 100.000 Gcoin Theo chủng tộc
3 50.000 Gcoin Theo chủng tộc