Trang chủ > Sự Kiện > Thông Tin Aphatest máy chủ Thiên Mệnh 14:00 29/09/2021

Thông Tin Aphatest máy chủ Thiên Mệnh 14:00 29/09/2021

04-07-2021

 

Quý Mutizen thân mến,

Máy chủ Thiên Mệnh sẽ chính thức khai mở Alphatest vào 14:00 29/09/2021

Sau đây là  thông tin Aphatest  Máy chủ Thiên Mệnh mời các bạn cùng trải nghiệm

 

 


THÔNG TIN APHATEST MÁY CHỦ Thiên Mệnh

TẠO TÀI KHOẢN THÔNG TIN KHỞI TẠO NHẬN VẬT
10.000.000 GCOIN 1 Reset │ 400 Level │ 65000 Point
10.000.000 WCOIN 2.000.000.000 Zen
Mở Full Chứng Năng Web Lệnh Resets │ /autoreset và /autoresetvip
Tải Game : http://taigame.mu-hanoixua.vn Treo cửa hàng miễn phí tại Lorencia Sever 1
Trang chủ : http://mu-hanoixua.vn Giới hạn ACC trên IP│Máy tính : 5 tài khoản
Khai mở Open Beta : 14:00 01/10/2021 Tạo Guild : 300 Level
Khai mở Aphatest : 14:00 29/09/2021 Lệnh tẩy điểm : /freepoint