Trang chủ > Sự Kiện > Sự Kiện Đua Top Aphatest 13:00 15/1/2021 máy chủ DEVIAS

Sự Kiện Đua Top Aphatest 13:00 15/1/2021 máy chủ DEVIAS

09-01-2021

ĐUA TOP THỬ NGHIỆM MÁY CHỦ DEVIAS
(Từ 13h ngày 15-01 đến 21h ngày 16-01-2021)


Không giới hạn reset.
Reset nhiều nhất sẽ đạt giải


Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 150.000 Gcoin Theo chủng tộc
2 100.000 Gcoin Theo chủng tộc
3 50.000 Gcoin Theo chủng tộc