Trang chủ > Hướng Dẫn > [Hướng Dẫn] Đăng ký và hoán đổi đồng xu may mắn tại Lucky Coin Event

[Hướng Dẫn] Đăng ký và hoán đổi đồng xu may mắn tại Lucky Coin Event

16-01-2021
Đăng ký và hoán đổi đồng xu may mắn tại Lucky Coin Event

Bạn cần phải cần có đồng xu may mắn và gặp Lucky Coin thì mới đăng ký và hoán đổi được đồng xu may mắn.

– Đồng xu may mắn rớt tại tất cả các bản đồ khi tiêu diệt quái vật.
– Tọa độ của NPC Lucky Coin nằm ở 131 , 119 tại làng Lorencia Sever – 20

Bạn có 2 lựa chọn để được phần thưởng tại Lucky Coin.

Lựa chọn 1: Đăng ký đồng xu may mắn.

# Để đăng ký đồng xu may mắn:
– Cần ít nhất là 1 đồng xu may mắn tại thùng đồ cá nhân.
– Đến tìm gặp NPC Lucky Coin ( 113 , 119 )
– Nhấp vào nút Đăng ký đồng xu may mắn
– Nhấn vào nút đăng ký khi ban đã có đồng xu may mắn

Phần thưởng: 1 Sói Tinh Hoàng Kim khi bạn đã đăng ký đủ 5000 đồng xu may mắn.

Lựa chọn 2: Hoán đổi đồng xu may mắn.

# Để hoán đổi đồng xu may mắn:
– Cần 1 cụm 10, 20 hoặc 30 đồng xu may mắn tại thùng đồ cá nhân.
– Để có được cụm 10, 20 và 30 đồng xu may mắn cần phải gộp từng đồng xu lại với nhau
– Đến tìm gặp NPC Lucky Coin ( 113 , 119 )
– Nhấp vào nút Hoán đổi đồng xu may mắn

Phần thưởng:

Hoán đổi 10 cái ( Bạn cần 1 cụm 10 đồng xu may mắn ): Ngẫu nhiên Box Kundun


Hoán đổi 20 cái ( Bạn cần 1 cụm 20 đồng xu may mắn ): Ngẫu nhiên : Bùa Chaos , Ngọc các loại , Gấu trúc , Đại Quỷ

Hoán đổi 30 cái ( Bạn cần 1 cụm 30 đồng xu may mắn ): Ngẫu nhiên : Hộp Item và Hộp vũ khí