Trang chủ > Sự Kiện > Event Ingame Máy chủ Thiên Mệnh Open 13:00 Ngày 01/10/2021

Event Ingame Máy chủ Thiên Mệnh Open 13:00 Ngày 01/10/2021

10-07-2021

 

Tên Sự Kiện Server Thời gian Toạ độ – Phần  thưởng
Huyết Lâu

 

2 – 3  2h một lần từ 0:30
Mốc VIP
00:30│10:30│12:30
14:30│20:30│22:30
Blood VIP đi cổng Blood 8 (dành cho Master)

Tiêu diệt  quái ngẫu nhiên 1 viên ngọc
Sever PK : 600 Quái – Server Không PK : 700 Quái

Quảng Trường Quỷ

 

2 – 3 2h một lần từ 0:00
Mốc VIP
00:00│08:00│12:00
16:00│18:00│22:00
Devil VIP đi cổng Devil 7 (dành cho Master)

Tiêu diệt 500 quái ngẫu nhiên 1 viên ngọc
⇒ Bless Soul Chaos Life

Hỗn Nguyên Lâu

 

2 – 3 01:00│5:00│09:00
13:00│17:00
Sự kiện ra Đồ Thần và Ngọc
Hỗn Nguyên Lâu VIP 4 21:00 Ngẫu nhiên 4 ~ 10 Ngọc khi đánh quái, và tỉ lệ đồ thần cao khi chiến thắng
Sky Event

 (Mở sau 15 ngày Open)

4 21:45 Đồ thần và Exc Cấp cao
White Wizard

 

2-3-4 00:00│8:00│12:00
16:00│20:00
⇒ Bless, Nhẫn phù thủy , Zen (Tỉ lệ Bless 30%) 
Kanturu Remain

 

3 – 4 Luôn mở
Có lại sau 24h
Đeo “nhẫn dịch chuyển” rồi tìm đến cổng vào Tháp
⇒ Đồ Excellent
Boss Vàng

 

2-3-4  0:00│4:00│08:00│12:00

14:00│16:00│20:00│22:00

Xuất hiện ngẫu nhiên
Lorencia, Noria, Devias, Atlans, Tarkan
⇒ Đồ Excellent, Zen
SummerEvent

 

2-3 08:40│12:40│18:40│22:40 Sự kiện hoạt động tại bản đồ Atlans 0
(Tọa độ : 45,37 và 47,10)

⇒ Bless Soul Chaos Life
Blue Event

 

2-3 00:40│10:40│14:40│20:40│23:40 Sự kiện hoạt động tại bản đồ Atlans0
(Tọa độ : 45,37 và 47,10)

⇒ Bless Soul Chaos Life
Quỷ Vương 20 18:45│22:45 Xuất hiện tại bản đồ Aida 02 (205:201)
⇒ Hộp Box Ring Pen , Hộp Vũ khí , Đồ EXC
Erohim
20 21:45 Xuất hiện tại bản đồ  Barrack (43:109)
⇒ Đồ Excellent , Cụm Ngọc , Lông vũ
Selupan

(Mở sau 20 ngày Open)

1 11:15│ 21:15 Vào hang nhện ở Raklion
⇒ Đồ Excellent
Medusa Event 3-4 03:45│19:45│23:45 Xuất hiện tại bản đồ Swamp (Đầm lầy chết)
⇒ Đồ Excellent Cấp cao
Tăng EXP ALL 00:30│06:30│12:30│18:30 Toàn bộ MAP
⇒ Tăng EXP
Kundun

(Mở sau 20 ngày Open)

2-3 24h 1 lần │ Từ khi bị giết chết Xuất hiện tại bản đồ Kalima 7
⇒ Đồ Excellent Cấp 8 , Đồ Thần
Tổ Đội Săn Ngọc 20 21:15 Thứ 7 và Chủ Nhật
Tại Atlans (Có 5 đến 6 Bãi)
Sự kiện chỉ rơi Bless – Soul (Có PK)
Chiến Trường Sinh Tử
20 21:30 Top 1 Kill : 5 Ngọc Tâm Linh +  5 Ngọc Ước Nguyện + 3 Hộp Item cấp 5 6 7

Top 2 Kill : 3 Ngọc Tâm Linh + 3 Ngọc Ước Nguyện + 2 Hộp Item cấp 2 3 4

Top 3 Kill : 3 Ngọc Ước Nguyện + 1 Hộp Item cấp 2 3 4

Tham gia tại NPC Lorencia toạ độ 135:136 (Kích vào NPC )

Đại Chiến 2 Team (Chưa mở)
20 20:15 Team WIN :….

Tham gia tại NPC Lorencia Team RedTeam Blue

Dungegon Anh Hùng
20 19:30 │23:30 Map Sự Kiện Dungegon 3

Ngọc / Đồ EXC cấp cao