Trang chủ > Sự Kiện > Đua Top Alphatest máy chủ Thiên Mệnh

Đua Top Alphatest máy chủ Thiên Mệnh

03-07-2021

ĐUA TOP THỬ NGHIỆM MÁY CHỦ Thiên Mệnh
(Từ 14h ngày 29-09 đến 21h ngày 30-09-2021)


Không giới hạn reset.
Reset nhiều nhất sẽ đạt giải


Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 300.000 Gcoin Theo chủng tộc
2 200.000 Gcoin Theo chủng tộc
3 100.000 Gcoin Theo chủng tộc