Trang chủ > Sự Kiện > [Devias] Trao Giải Đua Top Chủng Tộc

[Devias] Trao Giải Đua Top Chủng Tộc

24-01-2021

 

3. ĐUA TOP CHỦNG TỘC DEVIAS
 Thời gian :
– Bắt đầu 13:00 17/01/2021 đến 24h 24/01/2021
 Nội Dung :
– Tính theo số lần Reset cao nhất của BXH từng chủng tộc . 
– Đổi giới tính từ ngày 10/01/2020 sẽ bị loại
– Phần thưởng trao theo chủng tộc
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
2TayOm3Em
Vsoul
EfXinh
NgayTroLai
ZenkyDz
HinXinh
NeverDie
Lông vũ Theo chủng tộc
vào hòm đồ chung