Trang chủ > Sự Kiện > [Devias] Chốt Top Master và TOP GP

[Devias] Chốt Top Master và TOP GP

25-01-2021

 

4. ĐUA TOP MASTER
 Thời gian :
– Bắt đầu 13:00 17/01/2021 đến 24h 24/01/2021
 Nội Dung :
– Tính theo BXH Master
– Nếu bằng điểm Master ( tính theo lần Up Master cuối nhanh nhất )
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
EmXinh 1 Hộp Vũ khí rông + 40 Ngọc Ước nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
TrungSport 1 Hộp Vũ khí rông + 30 Ngọc Ước nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
PornHub 1 Hộp Vũ khí rông + 20 Ngọc Ước nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
HinXinh 20 Ngọc Ước Nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
BOGIAODUC 10 Ngọc Ước Nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
1. ĐUA TOP ĐIỂM GP
 Thời gian :
– Bắt đầu 13:00 17/01/2021 đến 24h 24/01/2021
 Nội Dung :
– Tính theo BXH điểm GP điểm GP trên >3.000 mới tính TOP
– Điểm GP kiếm được ở nhiệm vụ ngày
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
2TayOm3Em Bộ Item cấp 6 + Luck + 1 Option Tuỳ chọn chủng tộc