Trang chủ > Sự Kiện > Big Event Đua Top Open Beta máy chủ DEVIAS 13:00 17/01/2021

Big Event Đua Top Open Beta máy chủ DEVIAS 13:00 17/01/2021

10-01-2021

 

1. ĐUA TOP ĐIỂM GP
 Thời gian :
– Bắt đầu 13:00 17/01/2021 đến 24h 24/01/2021
 Nội Dung :
– Tính theo BXH điểm GP điểm GP trên >3.000 mới tính TOP
– Điểm GP kiếm được ở nhiệm vụ ngày
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 Bộ Item cấp 6 + Luck + 1 Option Tuỳ chọn chủng tộc
2 Bộ Item cấp 5 + Luck + 1 Option Tuỳ chọn chủng tộc
3 Bộ Item cấp 3 + Luck + 1 Option Tuỳ chọn chủng tộc
4 Vũ khí rồng + Luck + 1 Option Tùy chọn chủng tộc
5 Lông vũ Tùy chọn chủng tộc

 

2. ĐUA TOP ALL DEVIAS
 Thời gian :
– Bắt đầu 13:00 17/01/2021 đến 24h 30/01/2021
 Nội Dung :
– Tính theo số lần Reset cao nhất của BXH All chủng tộc . 
– Bằng Resets bằng Level tính Reset cuối nhanh nhất
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 Cánh cấp 2 + May mắn Tuỳ chọn chủng tộc
2 Cánh cấp 2 Tuỳ chọn chủng tộc
3 Vũ khí rồng + Luck + 1 Option Tuỳ chọn chủng tộc
4 Lông vũ Tùy chọn chủng tộc
5 200.000 Gcoin Trực tiếp tài khoản
3. ĐUA TOP CHỦNG TỘC DEVIAS
 Thời gian :
– Bắt đầu 13:00 17/01/2021 đến 24h 24/01/2021
 Nội Dung :
– Tính theo số lần Reset cao nhất của BXH từng chủng tộc . 
– Đổi giới tính từ ngày 10/01/2020 sẽ bị loại
– Phần thưởng trao theo chủng tộc
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 Lông vũ Theo chủng tộc
4. ĐUA TOP MASTER
 Thời gian :
– Bắt đầu 13:00 17/01/2021 đến 24h 24/01/2021
 Nội Dung :
– Tính theo BXH Master
– Nếu bằng điểm Master ( tính theo lần Up Master cuối nhanh nhất )
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 1 Hộp Vũ khí rông + 40 Ngọc Ước nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
2 1 Hộp Vũ khí rông + 30 Ngọc Ước nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
3 1 Hộp Vũ khí rông + 20 Ngọc Ước nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
4 20 Ngọc Ước Nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
5 10 Ngọc Ước Nguyện Trao trực tiếp hòm đồ
5. PHÚ HỘ DEVIAS
 Thời gian :
– Bắt đầu 13:00 17/01/2021 đến 24h 24/01/2021
 Nội Dung :
• Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ chọn ra TOP 10 thành viên có số tiền nạp nhiều nhất và >5.000.000 trên bảng xếp hạng
• Trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải•
Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
• Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

Lưu ý : Các bạn nạp ATM trực tiếp qua số tài khoản GM nên nạp trước 23:50 hàng ngày . Trường hợp nạp sau 23:50 mà không kịp lên Top BQT không chịu trách nhiệm.

 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 Cánh cấp 2 + May mắn + 1 Option Tuỳ chọn chủng tộc
2 Cánh cấp 2 + 1 Option Tuỳ chọn chủng tộc
3 Cánh cấp 2 + Luck Tuỳ chọn chủng tộc
4 Cánh cấp 2 trắng Tuỳ chọn chủng tộc
5 Lông vũ Trực tiếp tài khoản
6. ĐUA NẠP NGÀY
 Thời gian :
– Bắt đầu 13:00 02/01/2021 đến 24h 20/01/2021
 Nội Dung :
– Tính số Gcoin nạp nhiều nhất trong ngày
 Phần Thưởng:
Top
Điều kiện > 2.000.000 TOP Nạp liên tiếp > 5.000.000
1 1 Pedan hoặc 1 Rings + 1 Option tuỳ chọn TOP 1 / 2 ngày liên tiếp : Vũ khí rồng + + Luck + 1 Option
2 Hộp quà Ring + Pedans TOP 1 / 3 ngày liên tiếp : Lông vũ hoặc HHHT
7. ĐUA TOP BANG HỘI
 Thời gian :
– Bắt đầu 13:00 02/01/2021 đến 24h 30/01/2021
 Nội Dung :
– Tính theo số lần Reset cao nhất của BXH Bang Hội
 Phần Thưởng:
Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 250 Ngọc Ước Nguyện + 250 Ngọc Tâm Linh Trao cho chủ Guild
2 200 Ngọc Ước Nguyện + 200 Ngọc Tâm Linh Trao cho chủ Guild